Synpunkter om uranbrytning och bränsleproduktion angående mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)