Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006