REMISSUTLÅTANDE från Nils-Axel Mörner över Statens strålskyddsinstituts allmänna råd 2004-12-08

Publication Type:

Miscellaneous

Source:

(2005)

Notes:

REMISSUTLÅTANDE (per 2005-02-11) från Nils-Axel Mörner föreståndare för Paleogeofysik & Geodynamik vid Stockholms Universitet över Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om skydd av människors hälsa och miljö vid slutligt ommhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall (SSI FS 1998:1) daterad 2004-12-08

AttachmentSize
morner-ssi200502.pdf14.77 KB