Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av ...

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

PDF, 88 KB

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s och samtliga remissinstansers inlämnade remissvar finns på:
www.mkg.se/naturskyddsforeningen-och-mkg-varnar-for-hogre-finansiella-risker-for-staten

715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

AttachmentSize
milkas20130130_2006_647-2008_715.pdf88.14 KB