Utfrågning om Deltagande och Demokrati den 3:e december