Kärnavfallsrådet: Internationellt symposium om de tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle

Wednesday 20 November 2013 - Thursday 21 November 2013
Stockholm

Källa: http://www.karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier och
.../inbjudan_till_seminarium_om_tekniska_barriarer.pdf

Program (PDF, 590 KB) | Sista anmälningsdag är 4 november 2013.
kl. 9-17 onsdag 20 november,
kl. 08.30 - lunch torsdag 21 november.

Plats: Näringslivets Hus i Stockholm

Kärnavfallsrådet bjuder in till ett symposium om de tekniska barriärernas funktion vid slutförvaring av kärnavfall med fokus på förhållanden i slutförvarsmiljö. På symposiet behandlas resultat från den senaste forskningen gällande kopparkapseln, bentonitbuffert och omgivande berg och dess roll att uppfylla KBS-3 metodens långsiktiga säkerhet.

Dag 1, 20 november 2013, kopparkapsel

Medverkande:

Willis Forsling, professor Emeritus, Luleå University of Technology, ledamot av Kärnavfallsrådet
Ron Latanision, Corporate Vice President and Director of Exponent’s Mechanics and Materials Practice
Digby Macdonald, professor, University of California at Berkeley, Berkeley, CA
Peter Szakalos, forskare, KTH
Mats Boman, professor, Uppsala Universitet
Christofer Leygraf, professor, KTH
Hannu Hänninen, professor Helsinki University of Technology
Kjell Pettersson, Matsafe Sweden
Allan Hedin, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

Dag 2, 21 november 2013, bentonitbuffert

Medverkande:

Chair Barbara Pastina, senior Program Officer, Saanio & Riekkola Oy
Roland Pusch, professor, Luleå tekniska universitet
Tim Schatz, B+Tech, Finland 

Ytterligare medverkanden för Dag 2 kommer tillkännages inom kort.

Mer bakgrundsinformation finner du i Inbjudan .