SKB Stockholm Talks: Tre länder är på väg mot en lösning på slutförvaringen av högaktivt kärnavfall. Vilka utmaningar väntar dem och världens övriga länder?

Wednesday 2 October 2013
Stockholm

Källa: http://www.anpdm.com/newsletterweb/41445B457041415C4275414559/49475E417…

Inbjuden

Tre länder är på väg mot en lösning på slutförvaringen av högaktivt kärnavfall.
Vilka utmaningar väntar dem och världens övriga länder?

Den 2 oktober 2013 samlar svenska SKB ansvariga för kärnavfallsprogrammen i Finland och Frankrike samt de granskande myndigheterna i de tre länderna till en internationell konferens
i Stockholm.

Sverige, Finland och Frankrike tillhör de länder i världen som kommit längst med sina kärnavfallsprogram. Ansvariga för kärnavfallsprogrammen och myndigheterna i dessa tre länder kommer att diskutera de lärdomar länderna har gjort och de utmaningar som återstår för att få till stånd ett beslut i respektive land.

Enligt Kärnavfallsdirektivet ska EU:s medlemsstater under 2015 presentera handlingsplaner för att ta hand om sitt kärnavfall. Varje land har sina särskilda utmaningar, andra utmaningar är gemensamma för dem alla. Vad kan Sverige, Finland och Frankrike bidra med och dela med sig
av till andra länder?

Konferensen hålls på Fotografiska i Stockholm, på engelska.

För den som önskar finns möjlighet att besöka SKB:s anläggningar i Oskarshamn dagen efter konferensen, torsdagen den 3 oktober. Intresseanmälan görs i anmälningsformuläret.

Observera att senaste anmälningsdag till The Stockholm Talks är tisdag den 11 juni.

Program för The Stockholm Talks internationella konferens
2 oktober 2013

Moderator är Carlos Rojas, medgrundare och vd för MIKLO forskningsinstitut

PASS 1:
08.00
Registrering och frukost

09.00
Konferensen öppnas.
Christopher Eckerberg, vd Svensk Kärnbränslehantering AB

09.15
Kärnavfallsfrågan på EU-agendan. Bakgrunden till EU-kommissionens direktiv, situationen i medlemsstaterna och status på medlemsstaternas arbete med Kärnavfallsdirektivet.
Ute Blohm-Hieber, chef för DG ENER-D.2 (EU-kommissionens energidirektorat)

10.00
Det svenska kärnavfallsprogrammet –erfarenheter, status och framåtblick.
Saida Lâarouchi Engström, direktör Svensk Kärnbränslehantering AB

10.30
Det franska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Francois-Michel Gonnot, ordförande för det statligt ägda Andra med ansvar för kärnavfallshanteringen i Frankrike

11.00
Kaffepaus

11.30
Det finska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Timo Äikäs, expert på Posiva Oy, som ägs av de finska kraftbolagen och har ansvaret för kärnbränslehantering

12.00
Rundabordssamtal med ansvariga för Kärnavfallsprogrammen i Sverige, Finland och Frankrike

12.45
Lunch

PASS 2
13.45
Granskningen av det finländska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Risto Paltemaa, chef för avdelningen övervakning av kärnavfall och kärnmaterial, på finska Strålsäkerhetscentralen (STUK)

14.15
Granskningen av det franska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Lydie Evrard, chef för avdelningen Waste, Research Facilities and Fuel Cycle Facilities Departement, på franska strålsäkerhetsmyndigheten (ASN)

14.45
Kaffepaus

15.15
Granskningen av det svenska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Johan Anderberg, chef för avdelningen radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

15.45
Rundabordssamtal med ansvariga myndigheter för strålsäkerhet i Sverige, Finland och Frankrike

16.30
Insikter från dagens diskussion och sammanfattning

17.00
Konferensen avslutas med efterföljande mingel

Välkommen!
Christopher Eckerberg
vd Svensk Kärnbränslehantering AB

För mer information kontakta Jenny Rees, jenny.rees@skb.se, telefon +46 491-76 78 87