Afrika - Om mineraler och mänskliga rättigheter

Monday 13 May 2013
Stockholm

Afrikas naturresurser, inklusive kontinentens mineraler, exploateras med utländska ägarintressen inblandade utan hänsyn till en hållbar utveckling och i många fall med bristande respekt för mänskliga rättigheter. Det kan beskrivas som en slags nykolonialism med nya förtecken. Hur ser verkligheten ut? Vad kan göras för att ändra på förhållandena?

Seminarium på engelska med Golden Misabiko, Civil Society Leader och International Human Rights Defender, Kongo Kinshasa. Misabiko visar en kortfilm som belyser förhållandena.

Måndag 13 maj kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Afrosvenksarna
http://www.afrosvenskarna.se/

och ABF Stockholm