SSM seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall