SSM seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 26 Mar 2015
Stockholm

Se bifogad inbjudan (PDF, 25 KB).

För program och dokumentet "Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige" (133 s.) se
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Radioaktivt-avfall/...

AttachmentSize
SSM_inbjudan_till_avfallsseminarium20150326.pdf24.88 KB