MKG Seminarium: SSM och Kärnavfallsrådet - i kompletteringsfasen

Thursday 12 December 2013
Stockholm

Källa:
http://www.mkg.se/seminarium-ssm-och-karnavfallsradet-i-kompletteringsf…

Torsdag 12 december 2013, 12:00 - 13:30
Välkommen till seminariet "SSM och Kärnavfallsrådet - i kompletteringsfasen" den 12 december. Seminariet är ett ut av totalt fem kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anordnar under senhösten.

mer ›