Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport