Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 24 Mar 2015
Stockholm

Källa: http://karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier

Datum och tid: Tisdagen den 24 mars 2015, kl. 13.00 -16.30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Se också:
http://www.karnavfallsradet.se/publikationer/sou-201511-kunskapslaget-pa...