Övning Havsörn 2013, en regional kärnenergiberedskapsövning av Länsstyrelsen Uppsala län (datum ej fastställt)

Sunday 1 December 2013
Uppsala län

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/sv/manniska-och-samhalle/krisbereds…

Övning Havsörn 2013

I december 2013 genomför Länsstyrelsen övning Havsörn 2013, som är en regional kärnenergiberedskapsövning öppen för aktörer på nationell, regional och lokal nivå med ett ansvar för kärnenergiberedskapen. Syftet med övningen är att utveckla beredskapsplaneringen för en kärnteknisk olycka samt stärka samverkan under kris mellan myndigheter och organisationer inom regionen. Detta sker genom ett brett övningsupplägg, där deltagande aktörer ges möjlighet att på ett realistiskt sätt arbeta utifrån existerande planering för att hantera en kärnteknisk olycka, i samverkan med andra organisationer.