SSM:s granskning av Fud-program 2016

Wednesday 19 October 2016
Stockholm

För information om Fud-processen se: http://www.mkg.se/fud-processen

Se de bifogada filer. Anmälan senast 14 oktober 2016 till patrik.borg@ssm.se.

Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, 111 20 Stockholm
Tid: kl. 09:00 - 15:00 (som längst)

Direkt länk på skb.se att ladda ned rapporten:
http://www.skb.se/publikation/2484681/Fud%202016.pdf
(ca. 15 MB)