Skrivelse till Miljö- och energidepartementet angående förvaring av använt kärnbränsle vid Forsmark

Se bifogad PDF (2,5 MB).

Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner deltog under hösten 2017 i huvudförhandlingen på mark- och miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygge ett förvar för använt kärnbränsle. Se t.ex. aktbilagor på http://mkg.se/aktbilaga-2017-2018:

  • av Herbert Henkell: 683, 788, 811, 823, 825
  • av Nils-Axel Mörner: 603 606, 607, 610, 634, 678, 817, 818, 819
AttachmentSize
henkel-morner20180616.pdf2.48 MB