Archive

Found 658 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2016
Karlsson Lasse.  2016-07-05.  Historien om avvecklingen som inte blivit av. Aktualiserad juni 2016. Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.  Download: historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson20160705.pdf (147.35 KB)
2015
Björkbacka Åsa.  2015.  Radiation induced corrosion of copper. KTH Royal Institute of Technology.  Download: bjorkbacka-asa2015radiation-induced-corrosion-of-copper.pdf (4.16 MB)