Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i samrådet om den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle

Publication date
2010-03-10

Alla svar på SKB AB:s preliminär MKB 200912

För mer information se www.mkg.se

Se bifogad PDF (2,32 MB)

 

Bilaga 3:

Lokalisering i SKB:s preliminära MKB
Olov Holmstrand, 2010-01-06


Innehållsförteckning
1. Miljöbalken och platsvalet
2. Kärnkraftens tidiga historia, svenska linjen
3. Kärnavfallets tidiga historia
4. AKA-utredningen
5. Villkorslagen och KBS-metoden
6. Kärnavfallsfrågan i folkomröstningen
7. Platsundersökningarnas förutsättningar
8. Platsundersökningarnas genomförande
9. Platsundersökningarnas efterspel
10. DIALOG-projektet
11. SKB byter taktik, förstudierna
12. Valet av Oskarshamn och Östhammar
13. Platsvalet i SKBs preliminära miljökonsekvensbeskrivning
14. Sammanfattande synpunkter på platsvalet

Publication year
Attachment Size
SNF_MKG20100310SKB_samrad.pdf 2.32 MB