Synpunkter och frågor från Oss i anknytning till SKB AB:s samrådsmöte den 25 november 2004