Vad gör vi med kärnkraftsavfallet?

lördag 25 oktober 2014
Gimo

Se också: Toru Bovés personliga berättelse om kärnkraftskatastrofen i Fukushima, Gimo, söndag 26 oktober.

Vägbeskrivning till Bruksgymnasiet i Gimo och Gimo IF Vandrarhemmet (PDF, 80 KB)

Vad gör vi med kärnkraftsavfallet?
Paneldiskussion

Datum och tid: Lördag 25 oktober 2014, kl. 13.00-15.20 (öppen för allmänheten)

Plats: Gimo, på Zodiaken (matslaen), Bruksgymnasiet

Program - uppdaterad 2014-10-24

Moderator: Gunilla Meurling, ordförande Jordens Vänner Uppsala

13.00 - 13.15
Frida Åhr, Jessica Lindén och Sanna Sanrell pratar om kärnkrafts- och slutförvarspjäsen SPÅR, av Bruksgymnasiets Estetiska programmet 2013/2014 (se trailer på https://www.youtube.com/watch?v=jh09SWF93As2013/2014).

13.15 - 13.35 SKB, inkl. filmen om KBS-3 systemet (12 minuter)
13.35 - 13.50 Östhammars kommun
13.50 - 14.05 Oss

14.05 - 14.15 Frågor till publiken

14.15 - 14.30 Fika

14.30 - 14.50
Utfrågning av panelen av representanter från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Värmland mot Kärnkraft och Jordens Vänner, samt Toru Bové från Japan.

14.50-15.20
 Frågor från publiken

15.20
Jessica Lindén framför slutförvarslåten från slutförvarspjäsen SPÅR

Medverkande

  • Erik Setzman från kärnkraftsindustrins företag för hantering av kärnkraftsavfall, Svensk kärnbränslehantering (SKB)
  • Kenneth Gunnarsson, Opinionsgruppen från För Säkert Slutförvar, Oss (Miljöorganisation i Östhammars kommun)
  • Östhammars kommun:
    Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande
    Barbro Andersson Öhrn (S), ordförande i säkerhetsgruppen i slutförvarsorganisationen
    Marie Berggren, chef för Strategienheten Östhammars kommun

Organiserad av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Jordens Vänner och Milkas.

-------------------------

Erik Setzman är civilingenjör Lantmäteri från KTH. Han har arbetat för SKB i 15 år, varav 10 som anställd, med ett avbrott för en period som kommunal samhällsplanerare och näringslivsansvarig. Idag är han chef för SKB:s enhet ”Kvalitet & Miljö”. Tidigare huvuduppgifter har varit SKB:s förstudier, MKB och samråd samt tillståndsansökningar för slutförvaringen av det använda kärnbränslet.

Kenneth Gunnarsson, representerar den lokala miljöorganisationen Opinionsgruppen För Säkert Slutförvar (Oss) i Östhammar. Har varit engagerad i slutförvarsfrågan på kommunal nivå sedan 1997. Först i samband med avfallsbolagets förstudie i Tierps kommun, och sedan i Östhammars kommun. Var med i bildandet av Milkas och MKG för 10 år sedan. Sitter i MKG:s styrelse. Vill berätta om Oss´ erfarenheter av att arbeta lokalt med stora nationella och internationella riskprojekt, om olika strategier m.m. 

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.
Jacob är utbildad lantmästare och har arbetat som affärsrådgivare och landsbygdsutvecklare i Sverige framför allt via Hushållningssällskapet, men även internationellt i olika länder i Afrika. Jacob är sedan  2007 kommunstyrelsens ordförande.

Barbro Andersson Öhrn (S), ordförande i slutförvarsorganisationens säkerhetsgrupp
Barbro har varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i många år. Under fyra år var hon dessutom kommunfullmäktiges ordförande. Hon har också varit med och arbetat med energifrågor i den lokala säkerhetsnämnden. Under 11 år var Barbro ledamot i riksdagen och satt bla som vice ordförande i näringsutskottet under fyra år. Sedan 2009 har Barbro varit ordförande i slutförvarsorganisationens Säkerhetsgrupp som bereder frågor runt långsiktig säkerhet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Marie Berggren, enhetschef. Marie är geovetare och har arbetat länge som miljö- och hälsoskyddsinspektör. 2005 blev hon miljöchef i Östhammars kommun, 2009 chef över slutförvarsenheten och är sedan i april 2014 chef för strategienheten som fortfarande rymmer såväl tjänstemän som politikerorganisation från tidigare slutförvarsenheten.