Huvudförhandling på miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygga KBS-3