Huvudförhandling på miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygga KBS3

Öppet / slutet möte: 
öppet
Wed 01 Mar 2017 - Sat 01 Apr 2017
Nacka Tingsrätt

Se: Strålsäkerhetsmyndighets och Miljödomstolens tidplaner