Huvudförhandling på miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygga KBS3

Öppet / slutet möte: 
öppet
Sat 01 Apr 2017 - Mon 01 May 2017
Nacka Tingsrätt

Detta är en uppskattningen baserad på SKB:s brev till Nacka Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen 15 juli 2016 (se Aktbilaga 413 t.ex. på http://www.mkg.se/aktbilagor).

Se: Strålsäkerhetsmyndighets och Miljödomstolens tidplaner