Uran i Sverige

Utgivningsdatum
2007-08-01

Källa: www.nejtilluranbrytning.nu

Om den här skriften OBS hjälp till att sprida skriften, den behövs!!!

Uran i SverigeDen här skriften är avsedd att översiktligt redovisa fakta kring uran och uranbrytning som underlag för att värdera aktuella planer att bryta och utvinna uran i Sverige, i första hand ansökta och beviljade undersökningstillstånd. Sammanställningen, vilken avspeglar förhållandena i mitten av 2007, gör inte anspråk på att vara fullständig och informationen har delvis avsiktligt förenklats. För mera ingående och detaljerad information hänvisas till refererad litteratur och de referenser som finns i dessa skrifter.

På hemsidan www.nejtilluranbrytning.nu finns motsvarande sammanställda information som i den här skriften samt en lista över undersökningstillstånd i Sverige som avser uran eller sannolikt avser uran. Informationen på hemsidan kommer att uppdateras för att vara så aktuell som möjligt. Detta gäller framför allt listan över undersökningstillstånden. På hemsidan finns även aktuell information som gäller uranprojekt, uranpris mm.

Olov Holmstrand
För huvuddelen av sammanställningen ansvarar Olov Holmstrand, tekn dr, f d adjungerad professor i hydrogeologisk miljöteknik vid Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola. Olov är född 1943, civilingenjör väg- och vattenbyggnad och har doktorerat i teknisk geologi. Han har sedan slutet av 1960-talet arbetat både som forskare och miljökonsult. Bland uppdrag under senare år kan nämnas miljögranskning av tunnelbygget genom Hallandsås.

Olov är sedan 1960-talet engagerad i Naturskyddsföreningen och har bland annat varit ledamot i riksstyrelsen, i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Bohuslän och som ordförande i Lerums Naturskyddsförening. Engagemanget som gäller uranbrytning började 1975 inom ramen för Skövde Miljöforums granskning av Ranstadsprojektet. Olov har också sedan 1980 varit aktivt engagerad i frågan om kärnavfallshantering.

Jan Lindholm
För skriftens redigering och layout samt delar av texten svarar Jan Lindholm, Jan har varit verksam inom IT-branchen sedan sena 1960-talet, senast fram till pensionen 2004 som ägare och VD för Labyrinten Data AB. Jan är aktiv i Naturskyddsföreningen, ordförande i Falbygdens Naturskyddsförening och styrelseledamot i Skaraborgs Naturskyddsförening.
 

Boken kostar 30 kr plus porto i enstaka ex. olle.holmstrand@swipnet.se . janne@leaby.com

Använd bankgiro 213-8378  1st 30 + 22 = 52 kr, 2st 60 + 33 93 kr, 4-10 böcker porto 56 kr

100 böcker 1650 kr incl porto innom Sverige.

Utgivningsår