Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nationell plan för allt radioaktivt avfall

Utgivningsdatum
2009-06-30

(2009-08-12 - Kommentar av nonuclear.se: Miljödepartementet väntas utse remiss tiden under augusti/september 2009.)

Källa: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Nationell-plan-for-allt-radioaktivt-avfall-klar/

Nationell plan för allt radioaktivt avfall klar

I dag, den 30 juni 2009, lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten in den nationella planen för allt radioaktivt avfall till regeringen.

På regeringens uppdrag har Strålsäkerhetsmyndigheten – i samverkan med andra myndigheter, branschorganisationer och verksamhetsutövare – tagit fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall. Radioaktivt avfall inom kärnteknikområdet regleras av flera lagar, men motsvarande regleringar har inte funnits för radioaktivt avfall som uppstår inom vård, industri och forskning.

I planen redovisas översiktligt var i samhället olika kategorier radioaktivt avfall uppstår och hur det hanteras och slutförvaras. Radioaktivt avfall uppkommer inom kärnteknisk verksamhet (kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar) samt inom icke kärnteknisk verksamhet (sjukhus, forskning, utbildning och industrier).

Strålsäkerhetsmyndighetens mål är att Sverige 2020 ska ha ett heltäckande avfallshanteringssystem där alla typer av radioaktivt avfall tas omhand på ett strålsäkert sätt.
 
Den nationella planen innehåller flera förslag till åtgärder inom följande områden:

  • mellan- och slutförvaring av icke kärntekniskt avfall
  • brister i kontrollen över radioaktivt material i samhället
  • behovet av att i lagstiftningen förtydliga avfallsansvaret 
  • behovet av att långsiktigt bevara information om deponier och slutförvar för radioaktivt avfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att den nationella avfallsplanen uppdateras vart tredje år.

Nationell plan för allt radioaktivt avfall (pdf, 594 kB) 

 

 

Utgivningsår