Kärnkraften kan spräcka Rättviks politiska allians - Den nya energiuppgörelsen kom som en chock för Paul / Paul Rimmerfors - en kämpe i motvind

Författare
Utgivningsdatum
2009-02-10

Källa: http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=55998&epslanguage=sv
Se bifogad PDF (323 KB).
Se nedan: Paul Rimmerfors - en kämpe i motvind

Kärnkraften kan spräcka Rättviks politiska allians
Den nya energiuppgörelsen kom som en chock för Paul

Paul Rimmerfors, 10 feb. 2009

2009-02-10 08:01
I snart 50 år har Paul Rimmerfors, mp, kämpat mot atombomber och kärnkraft. Den nya energiuppgörelsen blev ett hårt slag för honom. I kväll behandlar miljöpartiet frågan om det framtida samarbetet med övriga borgerliga partier i Rättvik.

Dala Demokraten 10 feb. 2009, s 4.Hur reagerade du när beskedet kom om energiöverenskommelsen?
- Jag visste ju att den var på gång. Men Maud Olofssons pinsamma svek och ömkliga uppträdande med det falska talet om barn och barnbarn blev ändå en chock.

Nu har det gått några dagar. Har du återhämtat dig?
- Nej, det lär jag inte göra i detta livet. Det är fullkomligt obegripligt hur erfarna politiker kan föredra beroendet av livsfarlig kärnkraft, utan någon lösning för slutförvaret, med riskerna vid uranbrytning, transporterna och terrorhoten, framför den nu accelererande användningen av förnybar energi i form av vind-, sol-, våg- och bioenergi. Alternativen lämnar inga gifter och ofattbara avvecklingskostnader till kommande släkten. De kan tillsammans med välkänd effektivisering ersätta all kärnkraft inom få år. Och kärnkraften är långtifrån klimatneutral.

Du bor i en kommun med tre centerpartistiska kommunalråd. Alla blir i och med uppgörelsen kärnkraftsanhängare? Kommentar?
- Stämmer det verkligen? Alla tre centerkommunalråden är emot uranbrytning i kommunen. Och Jonny Jones och Inge Östlund har klart sagt ifrån att de är motståndare till kärnkraft. Men debatten i fullmäktige den 16:e de-cember om vetot mot uranbrytning med Jonny Jones envisa fasthållande vid sin beslutsformulering (onödigt eftersom vi i princip var helt överens) och hans och de övriga kommunalrådens röstning visade att de kände till partiets kommande helomvändning. De föredrog att inte störa samarbetet med sitt partis ledning. Jones ville inte nämna kommunalt veto. Nu vet vi varför. Men miljöpartiet vann med rösterna 20-12.

Du bor i en kommun där det finns uran. Är du orolig över att det ska bli brytning?
- Ja, självklart! Efter ett ja till fortsatt kärnkraft måste regeringen slopa det kommunala vetot mot uranbrytning. Rättvik kan som andra orter i landet med sammanlagt över 200 uranletningstillstånd se fram mot urangruvor och inga markägare tillåts protestera.

Jo, centerpartiet vill inte ha brytning av uran i Rättvik, men samma parti har också sagt nej till kärnkraft några gånger. Vågar du lita på att Jonny Jones inte tvingas acceptera brytning av uran i Rättvik?
- Nej, absolut inte.

Men någonstans måste uranet brytas  - varför inte i en centerkommun? Är inte det logiskt och rimligt?
- Jovisst, om landet och kommunen satsar på den livsfarliga kärnkraften bör egen uranförsörjning ingå. Jag finner det oacceptabelt att så många urfattiga gruvarbetare i Australien, Kanada, Gabon och Namibia får sina liv ödelagda i urangruvor för vår expanderande kärnkraftsförsörjning. Jag har själv studerat uranbrytningen i världens största öppna urangruva, Rössing i Namibia och sett de fasansfulla följderna med evigt förstört grundvatten och sterila arbetare.

I Linje 3, som du företrädde i folkomröstningen  1980, ville ni redan då satsa på mer alternativa energikällor. Tror du sådana satsningar nu åter igen kommer att bromsas och skjutas på framtiden?
- Ja. Avvecklingen ställdes ju mot ersättning med förnyelsebara alternativ. Kärnkraftens enorma kostnader tillåter inte samtidig satsning på hållbar energi. Vi har redan förlorat 30-35 år av utveckling efter folkomröstningen.

Men folk verkar vilja ha kärnkraft. Tror du det är möjligt att vända den vinden?
- Ja, allting är möjligt. De flesta har förödande lite kunskap om kärnkraftens följder.

Bär det inte emot att ingå i majoritetsgruppen i Rättvik?
- Jo, det känns alltmer fel. På riksplanet kämpar jag aktivt mot alliansens ödesdigra energipolitik. Om m, fp, c och kd i Rättvik sympatiserar med alliansens energiöverenskommelse är det helt fel för mig att tillhöra gruppen.


BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

 

Källa: http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=55997
Se bifogad PDF (323 KB).
Se ovan: Kärnkraften kan spräcka Rättviks politiska allians- Den nya energiuppgörelsen kom som en chock för Paul

Paul Rimmerfors - en kämpe i motvind

Paul Rimmerfors och Martin-Luther King
2009-02-10 05:50 
Paul Rimmerfors reaktioner mot kärnkraftsuppgörelsen ska ses mot bakgrund av hans arbete mot en svensk atombomb, mot kärnkraft och för fred. 1964 höll han ungdomens hyllningstal när Martin Luther King fick Nobels fredspris.

Paul Rimmerfors kämpade i slutet på 1950-talet mot svensk atombomb. Han blev suppleant i folkpartiets ungdomsförbunds styrelse efter att under en kongress ha debatterat i fyra timmar mot atombombsanhängaren Per Ahlmark (senare vice statsminister). Vid den efterföljande omröstningen vann Ahlmarks uppfattning med 40 mot 9 ombud.

- Men det hjälpte inte i längden. Genom modiga socialdemokratiska kvinnor med Inga Thorsson, Ulla Lindström och Agda Rössel skrinlades Sveriges atombombsplaner. Hans Blix var vid den tiden vice ordf i ungdomsförbudet och då liksom nu ivrig anhängare av kärnkraftens spridning, berättar Rimmerfors.

Under sex år på 60-talet var Rimmerfors ordf i Ungdomens Fredsförbund, under Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, och höll bland annat talet vid ungdomens hyllningsdemonstration vid Storkyrkan i Stockholm för Martin Luther King Jr när han mottagit Nobels fredspris i Oslo 1964.
Rimmerfors blev så småningom informationsansvarig på riksplanet 1980 för Linje 3, värvad av Ulla Lindström.

Mot kärnkraft

- Jag fick uppleva att Olof Palmes jasså-idé Linje 2, mitt emellan ja och nej, segrade med 0,7 procent över det tydliga avvecklingsalternativet Linje 3. Hans Blix fanns i ledningen för Linje 2. Centern och kristdemokraterna tillhörde Linje 3 och båda har nu aktivt bytt åsikt och förordar fortsatt svenskt beroende av kärnkraften, trots 30-åriga löften om satsning på alternativa energiformer istället, ett stort svek i sig, menar Rimmerfors.

Efter folkomröstningen 1980 var Rimmerfors styrelseledamot i Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen ett tag och nu sedan snart tre år ekonomiansvarig i Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, som i fyra år fått en miljon kronor per år av staten.

- Vi är en sorts gisslan, planerna på avfallslösning kan kommenteras men vår påverkan är ringa, säger Rimmerfors.

Styrelsen är helt oavlönad enligt folkrörelsetradition.

Sedan miljöpartiets start är Rimmerfors medlem och tillhör nu partiets Internationella kommitté. I Rättvik är han ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

Utgivningsår
Bilaga Storlek
rimmerfors20090210dd.pdf 331.84 KB