Uttalande från Miljöförbundet Jordens Vänners årsmöte i Kalmar13-14/4 2002: Fullfölj kärnkraftsavvecklingen!