Rapport från presentation av SKB AB:s Fud program-2013 den 23 oktober 2013