Därför kommer regeringen få svårt att försvara sig