Öppet brev till ansvariga i kärnkraftsfrågan inom Östhammar kommun

Författare
Utgivningsdatum
2009-01-04

Till Östhammar Kommun
Lokala Säkerhetsnämnden (LSN)

Öppet brev till ansvariga i kärnkraftsfrågan inom Östhammar kommun

Vid Kärnavfallsrådets möte den 3 december med rubriken ”Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan” markerade Anna-Lena Söderblom mycket kraftigt (nästan raljerande) att ni inom kommunen inte tog ställning till själva sakargumentationen utan där ”litade på SKB:s experter”.

Samtidigt har de båda kommunerna Östhammar och Oskarshamn lagt fast att ”säkerheten är det viktigaste”.

Säkerheten – i nuet och under minst 100.000 år framåt – är naturligtvis en sakfråga; inget annat än en sakfråga.

SKB hävdar att säkerheten är fullgod (även om det vid FUD-mötet i Östhammar den 17/12 framkom att det var mycket som ännu återstod att lösa och arbeta vidare med).

Men mot detta står mina resultat som baserar sig på verkliga fältobservationer. Detta material representerar fri forskning och intar en ledande internationell ställning i dessa frågor.
Om vi har rätt, så fungerar inte ett KBS-3 förvar.

Om ni okritiskt accepterar SKB:s åsikter, så innebär detta att ni samtidigt ignorerar hela vårt moderna observationsmaterial.
Det kan ni göra – men då har ni också gjort ett klart ställningstagande i sakfrågan.
Här synes slentrian snarare än kunskap ha fått råda.

Inför FUD-symposiet i Östhammar den 17 december hade ni ställt en rad frågor, varibland en till mig om min kritik av SKB där ni ombad mig specificera denna kritik. Jag lämnade, med glädje, begärda svar – vilket är direktrelaterat till hela sakfrågan (kopia bifogas).

Är det verkligen trovärdigt att hävda att man sätter säkerheten i centrum samtidigt som man lämnar över just denna sakfråga till SKB:s ”experter”, d.v.s. den grupp som talar i egen sak?

Eventuell kommentar motses å det snaraste eller senast per 15 januari 2009.

Saltsjöbaden den 4 januari, 2009.

Nils-Axel Mörner
Docent, Föreståndare för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)
President of the INQUA Commission on Neotectonics (1981-1989)
vetenskaplig rådgivare till Milkas

Utgivningsår