Kärnavfall - den olösta miljöfrågan

Källa: http://www.mkg.se/index.php?id=news279&lang=swe

MKG mkg2009karnavfall.jpghar tagit fram en ny broschyr om kärnavfallsfrågan. Broschyren tar upp många olika aspekter när det gäller hantering av högaktivt kärnavfall. MKG lyfter i broschyren synen att slutförvaringsmetoder vars långsiktiga säkerhet är beroende av konstgjorda barriärer inte är robusta och därför inte bör användas. Detta gäller till exempel kärnavfallsbolagets KBS-metod. Broschyren kan laddas ner MKG:s hemsida eller så kan tryckta exemplar beställas från föreningen.

I broschyren beskrivs hur farligt kärnavfall är och hur länge det är farligt. Att lösa kärnavfallsfrågan ställer krav över tidsrymder som är svåra att hantera. Inte ens 3 000 år gamla hällristningar från bronsåldern kan ge ett rättvist perspektiv på de tidsrymder kärnavfall måste hållas isolerat från människa och miljö. Med de tidsrymder som det handlar om är det enkelt att förstå att exempelvis informationsöverföring till kommande generationer om vad som finns nedgrävt blir oerhört svårt att genomföra.

Ett annat avsnitt behandlar industrins KBS-metod samt att det är viktigt att undersöka alternativ, däribland främst djupa borrhål. MKG anser att slutförvarsmetoder vars långsiktiga säkerhet ska garanteras av konstgjorda barriärer, som är fallet i kärnkraftsindustrins KBS-metod, inte bör användas. En naturlig barriär som grundskydd är viktigt i en slutförvarsmetod. En möjlig fördel med slutförvaring i djupa borrhål är närvaron av en naturlig barriär.

MKG tar upp 10 punkter för att skapa en säkrare framtid i slutförvarsfrågan. Kärnavfallsfrågan har hamnat i en återvändsgränd och i broschyren listar föreningen åtgärder som bör vidtas för att föra frågan vidare. MKG önskar sig bland annat en ny svensk modell för att klara av att ta hand om ett av de farligaste avfall som människan någonsin skapat.

Läs mer i broschyren!

Vill du ha ett exemplar av broschyren?
Broschyren kan laddas ner från hemsidan. Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar skicka då ett meddelande till info [at] mkg.se med ditt namn och din postadress. Eller skriv till "MKG, Box 7005, 402 31 Göteborg".

Utgivningsår