Regeringens kärnkraftssatsning skadar omställning till förnyelsebar energi

Utgivningsdatum
2009-04-05

Källa: mjv.se/index.php?id=997

Vi tar avstånd från regeringspartiernas satsning på kärnkraften genom effekthöjning av reaktorer och genom att inte säga nej till prospektering av uran. Sverige har redan världens högsta användning av kärnkraft per invånare. Om regeringens beslut följs upp så innebär det att Sverige går i täten för att motverka hållbara energilösningar.

I en tid när det är allmänt erkänt att civil kärnkraft är kopplad till militära ändamål som kärnvapen och uranammunition innebär det att Sverige främjar osäkerheten i världen. Det främjar också osäkerheten för framtida generationer genom att ytterligare bidra till berget av radioaktivt avfall. Vi kan också få storskalig uranbrytning om kärnkraftsanvändningen ökar i världen.

Denna satsning på ytterligare kärnkraft tar resurser från energieffektivisering och förnyelsebar energi. Miljöförbundet Jordens Vänner kräver att de 20 miljarder i investeringar i kärnkraft som planerats de kommande åren i Sverige omedelbart omdirigeras till förnyelsebara energikällor. Med de begränsade resurser som finns är det enda rimliga att direkt satsa allt på hållbara energilösningar istället för att gå omvägen via den farliga kärnkraften. Erfarenheten från Storbritannien talar sitt tydliga språk. När en regering satsar på kärnkraft stannar investeringar och forskning i förnyelsebara energikällor av. Satsning på kärnkraft är en skenlösning som lägger hinder i vägen för den väg bort från fossilberoende genom omställning till ett rättvist och miljömässigt hållbart samhälle som behövs för att vi ska lösa klimatkrisen.

Regeringspartiernas svängning från att vara för avveckling av kärnkraft till att gå in för satsning på kärnkraft och oppositionspartiernas svaga hållning mot denna nya politik är slutet för tilltro till partiernas löften inför folkomröstningen om kärnkraft. Istället för att kämpa för hållbara lösningar har partierna förvandlat sig till publikfriare som vänder kappan efter vinden.  Det som nu är nödvändigt är att samla alla krafter som vill ställa om samhället till miljö och rättvisa och bygga alternativ till den rådande politiken.

Vi står inför en global kris på flera områden som klimatet, miljön, ekonomin och den sociala rättvisan. Då behövs konstruktiva program som bidrar till lösningar på flera kriser samtidigt som de kan skapa jobb, bostäder och sammanhållning. Miljöförbundet Jordens Vänner vill verka för ett sådant konstruktivt program genom omställning av Sverige och världen till vad naturen tål grundat på global rättvisa. När partierna sviker och främjar publikfriande skenlösningar, vill vi uppmana till att folk i gemen sluter sig samman för att göra motstånd mot hoten som partiernas politik för med sig och för att bygga allianser kring konstruktiva program.

Stoppa kärnkraften!

Satsa på konstruktiva program för omställning till ett miljöanpassat och rättvist samhälle!

Antaget vid Miljöförbundet Jordens Vänners årsmöte i Tullinge, 5 april 2009

Utgivningsår