Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) - Frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende verksamhet ...