Fel att lägga slutförvaret vid kusten

Författare
Utgivningsdatum
2009-06-14

(Insändare publicerad i UNT 14 juni 2009.)

Så togs då beslutet av SKB att slutförvaret för Sveriges kärnavfall ska byggas vid Forsmark i Östhammars kommun. För mig och många andra var det inte oväntat med tanke på den propaganda som har pågått år ut och år in.

Det är ju klart att vårt land ska ta reda på avfallet, men fler än en metod borde utredas noga. Varför ska allt placeras i en enda kommun... Vi har tre kärnkraftverk och ett mellanlager, det räcker. Det är orimligt att allt ska vara samlat i en enda kommun. Riskerna med kärnkraft och dess avfall borde delas av flera kommuner, men framför allt borde inte ett slutförvar placeras vid kusten.

Det är helt fel!

Det bör ju vara en stor risk att det kan läcka avfall genom närhet till vatten.

Och så detta med metodvalet. KBS 3-alternativet har ju diskuterats under åren. Djupa borrhål är en bättre lösning. Alternativa metoder för att få ett säkert slutförvar bör vara det allra viktigaste arbetet framöver.

Kampen måste fortsätta genom att vi övertygar våra styrande om att satsa på djupa borrhål. Det är nog trots allt den säkraste metoden. Miljön talar alla om i dag, därför bör detta djupförvar som vara så genomtänkt och säkert att våra efterkommande inte drabbas av elände. Alla forskare inom denna kärnkraftssektor, sätt i gång och få fram alternativ till djupförvaret!

Inger Nord
Öregrund

Utgivningsår