Information till ideella föreningar angående användningen av fonderade avgiftsmedel