Kommentarer till diskussionen vid seminariet om friklassning av radioaktivt material 29 april 2009 i Solna, samt till Strålsäkerhets-myndighetens utkast till föreskrifter om friklassning