Motion till riksdagen 1996/97:Bo535 av Charlotta L Bjälkebring (v)Hantering av kärnavfall

Utgivningsdatum
1996-10-07

Källa: https://data.riksdagen.se/dokumentstatus/GK02Bo535.rix och https://data.riksdagen.se/dokument/GK02Bo535

Motion till riksdagen
1996/97:Bo535
av Charlotta L Bjälkebring (v)
Hantering av kärnavfall

Svensk Kärnbränslehantering har inte haft någon framgång i
sitt letande efter plats för slutförvaring av kärnavfall. SKB är
inte tillräckligt förtroendeingivande, anser Statens råd för
kärnavfallsfrågor i en rapport. Med hjälp av det kommunala
vetot har flera kommuner sagt nej till SKB:s förstudie, som
syftar till att hitta en lämplig plats för slutförvaring av
kärnavfall.

Storuman har efter en folkomröstning sagt nej till förstudie. I Malå pågår
en förstudie. Överkalix, Tranemo och Varberg har tackat nej till deltagande.
Östhammar har nyligen tackat ja till förstudie och Nyköping har indirekt
gjort det eftersom man anser det vara en nationell angelägenhet och man tar
därför inte upp frågan i kommunfullmäktige.

Enligt SKB bör minst fem och helst tio förstudier göras innan man gör mer
noggranna undersökningar på två platser. Man räknar med att slutförvaring
kan inledas år 2008.

Frågan är om de klarar detta. Flera kommuner är negativa till eller
misstänksamma mot SKB:s studier. Det beror delvis på de risker som är
förknippade med kärnkraftshanteringen, men även på allmän oro grundad på
att SKB och regeringen inte har skött sina åtaganden korrekt. Regeringen vill
inte ta ställning, man svävar på målet när det gäller vikten av
kärnkraftsomröstningen. Människor är misstänksamma mot SKB och
ifrågasätter om det verkligen är deras ansvar att hitta "rätt" plats för
slutförvaring och om det är SKB som skall besluta om hur förvareingen skall
utformas.

Det är ett hot mot landets säkerhet om inte frågan förs upp på nationell
demokratisk nivå. Frågan är i högsta grad politisk och en nationell
angelägenhet. Beslut bör inte bygga på det bristfälliga underlag som SKB
fått fram med sina metoder i samarbete med de få kommuner som tillåtit en
förstudie.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder som syftar till ett
nationellt ansvar grundade på nationellt demokratiskt fattade beslut om
hanteringen av kärnavfall enligt vad i motionen anförts.

Stockholm den 29 oktober 1996
Charlotta L Bjälkebring (v)
Gotab, Stockholm 1996

--------------------------------------------------------------------------------

Händelser

    Inlämning: 1996-10-07
    Hänvisning: 1996-10-11
    Bordläggning: 1996-10-11

Intressenter

Charlotta L Bjälkebring (v)
undertecknare

Förslagspunkter

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder som syftar till ett nationellt ansvar grundade på nationellt demokratiskt fattade beslut om hanteringen av kärnavfall enligt vad i motionen anförts.
Behandlas i betänkande: 1996/97:BoU10

Utskottet: avslag
Kammaren: = utskottet ()

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder som syftar till ett nationellt ansvar grundade på nationellt demokratiskt fattade beslut om hanteringen av kärnavfall enligt vad i motionen anförts.

Behandlas i
Utskottet:
Kammaren: ()

Utgivningsår