Nu blir det mer tid att driva opinion: "Jag har alltid goda skäl att bråka" (intervju av Göran Bryntse)