Archive

Hittat 655 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Asc)]
2006
Hegelund Per.  2006-10-06.  The Radioactive Contamination of the Baltic Sea. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Ladda ned: westerlund2006115.pdf (217.21 kB)
Ebbesson Jonas.  2006-11.  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Ladda ned: ebbesson20061115.pdf (270.8 kB)
2007