Archive

Hittat 655 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Asc)]
2006
Rosenkranz Gerd.  2006.  Nuclear Power - Myth and Reality: The risks and prospects of nuclear power. Heinrich Böll Foundation and World Information Service on Energy (WISE).  Ladda ned: rosenkranz2006.pdf (428.06 kB)
Busby Chris.  2006.  Wolves of Water.  Ladda ned: busby-wolves-of-water-flyer.pdf (616.59 kB)
Swahn Johan.  2006-02-02.  Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).  Ladda ned: MKGMDOKGkarnbransle060202.pdf (94.42 kB)
Swahn Johan.  2006-02-09.  MKG:s synpunkter angående OKG:s miljökonsekvensbeskrivning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).  Ladda ned: MKGMDOKGMKB060209.pdf (74.34 kB)
Barnaby Frank.  2006-03.  Iran’s Nuclear Activities. Oxford Research Group, UK.  Ladda ned: barnaby-irans-nuclear-activities200603.pdf (114.53 kB)
Patterson Walt.  2006-04.  Nuclear Amnesia.  Ladda ned: patterson200604nuclear-amnesia.pdf (91.02 kB)
Holmstrand Olov.  2006-05-14.  NGO Participation in the Swedish EIA Process to Establish a Nuclear Waste Disposal. Valdor 2006: Values in Decisions on Risk. :415-422. Ladda ned: holmstrand20060517.pdf (167.95 kB)