Archive

Hittat 655 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Asc)]
2003
Holmstrand Olov.  2003-04-07.  Letter of Intent on COWAM 2. The Waste Network (Avfallskedjan).  Ladda ned: holmstrand20030407.pdf (14.94 kB)
2004
Sundqvist Göran.  2004-04.  Constrained Deliberation: Public Involvement in Swedish Nuclear Waste Management. STAGE (Science, Technology and Governance in Europe).  Ladda ned: sundqvist200404.pdf (219.34 kB)
2005
Sundqvist Göran.  2005.  Expertisens gränser och samhälleliga utbredning Exemplet slutförvaring av kärnavfall. SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.  Ladda ned: sundgvist2005a.pdf (305.88 kB)