Archive

Hittat 74 träff

Sortera efter: Författare Titel [ Typ  (Desc)] År
Filter: First Letter Of Last Name är H  [Clear All Filters]
Thesis
Miscellaneous
Busby Chris, Hamdan Malak, Ariabi Entesar.  2010-06-07.  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837; doi:10.3390/ijerph7072828.  Ladda ned: busby-et-al-fallujah-iraq2005-2009.pdf (81.39 kB)
Hegelund Per(ed.).  2006-10-06.  Chemical Weapons Dumped After 2nd World War. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.  Ladda ned: bsngo2006_ chemical-weapons-200610.pdf (193.72 kB)
Swahn Johan, Hedin Lisa.  2009-10.  Kärnavfall - den olösta miljöfrågan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.