Brister i redovisningen av djupa borrhål som atlernativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar, Sammanställning efter föredragning vid Kärnavfallsrådets möte 4 feb -09