Critics in Sweden of the Nuclear Industry

ARK - Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (Action Group Against Radioactive Warfare)

Atomkraft? Nej Tack (Facebook grupp)

atomkraftnejtack.se

Avfallskedjan (The Waste Network)

Baltic Sea NGO Forum

Baltic Sea Region Radioactivity Watch

Barsebäcksoffensiv (Germany and Sweden)

Budkavlen - Vi kräver en kärnvapenfri värld

Charles Berkows blogg

Coaltion Clean Baltic

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (Swedish Anti-Nuclear Movement)

Färnebo folkhögskola (Färnebo Folk High School)

Föreningen Värmland mot Kärnkraft

Greenpeace Sweden

Gröna kvinnor (Green Women)

Kärnkraftsfritt Bottenviken

Kärnkraftsfritt Bottenviken (Facebook grupp)

Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth Sweden)

Miljöjournalisternas förening / Swedish Association for Environmental Journalists

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review)

Miljöpartiet (The Green Party)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) (Nuclear Waste Secretariat of the Swedish Environment Movement)

Naturskyddsföreningen (The Swedish Nature Protection Federation)

Nej till uranbrytning - om planer på uranprospektering i Sverige

nonuclear.se

Omställning för klimaträttvisa - Sommarläger 2010

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) (Opinion Group for a Safe Final Storage - Swedish only)

PARDUS - blogg av Diana Fernlund

Plogbillsrörelsen (Plowshares Movement; Bread Not Bombs Plowshares)

schlaug.blogspot.com

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Stoppa kärnkraften 17 juni 2010!

Svenska Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen (Swedish Scientists and Engineers Against Nuclear Weapons)

Svenska Läkare mot Kärnvapen (Swedish section of International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW)

Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning / Swedish Network for Nuclear Disarmament

Uppsalabor mot kärnkraft (Facebook grupp)

upptilloss.se

Vild-Eken

Östhammars Kommunspöke

Syndicate content