Remissvar från SERO på SOU 2009:88 - Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar

Publication date
2009-12-20

Se bifogad PDF (395 KB).


SOU 2009:88 kan laddas ned på
http://www.regeringen.se/sb/d/11597/a/134558 och pressmeddelanden från Miljödepartementet 2 november 2009 finns på
http://www.regeringen.se/sb/d/12266/a/134541

Se också:

Larsson, Ewa.  2009-12-30.  Gröna kvinnors yttrande över Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88. Gröna kvinnor.

Bryntse, Göran.  2009-12-31.  Folkkampanjens yttrande över Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88. Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.

 

Publication year
Attachment Size
sou200988sero.pdf 394.97 KB