Brev från Mats Törnqvist till Referensgruppen för förstudier i Östhammars kommun