Problembeskrivning inför framtagande av en nationell plan för allt radioaktivt avfall, referens 2008/2578