Östhammars kommun är aktiv - Replik till Kenneth Gunnarssons insändare Jacob Spangenberg skapar tvivel kring Östhammars roll i kärnavfallsprocessen (ÖN nr 34, 28/8-2008)