Komplettering av program tor forskning, utveckling och demonstration tor karnavfallets behandling och sluttorvaring, FUD-program 98