Synpunkter och frågor från Oss i anslutning till SKB AB:s samrådsmöte den 31 maj 2007