Energi - Genus – Patriarkat, Rapport från tre olika seminarier