Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling