Wiwi-Anne Johansson (v) protesterar mot export av kärnavfall